Otwarcie dzwonnicy w Gumnach

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie w ubiegłym roku przystąpiła do odnowienia zabytkowej dzwonnicy (małego domu cmentarnego) położonej na cmentarzu w Gumnach. Decyzję o przeprowadzeniu odnowienia  budynku podjęły stosowne organy Parafii – Proboszcz i  Rada Parafialna mając na względzie nie tylko stan techniczny obiektu, a przede wszystkim zdając sobie sprawę, iż zabytki są nośnikami treści kulturowych, dokumentami historii i świadkami przeszłości. Dzwonnica na cmentarzu w Gumnach szczególnie związana jest z lokalną społecznością kształtując i podtrzymując jej świadomość.

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie odnowienia tego zabytku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina” i Parafia podpisała stosowną umowę z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy na zamierzoną operację.

Prace remontowe związane z projektem wykonywała firma Pana Krystiana Raszki z Cieszyna, natomiast inspektorem nadzoru był Pan Marian Sitek. Prace rozpoczęto w październiku roku ubiegłego, a po zimowej przerwie wznowiono roboty pod koniec kwietnia.

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

Ks. Tomasz Chudecki –  proboszcz pomocniczy - opiekun filiału

Jan Król – Prezes Rady Parafialnej