W niedzielę 26 sierpnia 2018 r. o godz. 10:30 zmarł śp. ks. Adam Podżorski, proboszcz Parafii Ewangelickiej w Skoczowie.

Ks. Adam Podżorski urodził się 23 grudnia 1953 roku w Ustroniu. Ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie. Od ordynacji pracował w parafii w Wołczynie (na Opolszczyźnie). Od 1 września 1998 r. pracował w Skoczowie jako wikariusz. W kwietniu 1999 r. został wybrany przez parafian na stanowisko proboszcza pomocniczego. W grudniu 2001 r. wybrany przez parafian na urząd proboszcza. Wprowadzony w urząd wraz z nową Radą Parafialną w dniu 3 lutego 2002 r.

Był aktywnym wykładowcą w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie, gdzie prowadził wykłady z zakresu biblistyki i homiletyki oraz języka greckiego.

Ks. Podżorski pozostawił żonę oraz córkę i dwóch synów.

Pogrzeb ks. Adama Podżorskiego odbędzie się w sobotę, 1 września o godz. 12:00 w Kościele w Skoczowie.