Wielki Czwartek jest w Kościele pamiątką ustanowienia przez Chrystusa Komunii Świętej (Eucharystii) nazywanej także Sakramentem Ołtarza lub Wieczerzą Pańską.W tym dniu odprawiane są nabożeństwa wieczorne, podczas których wspomina się wydarzenie, które - nazwane Ostatnią Wieczerzą - miało miejsce w Jerozolimie.

Jest to w liturgii Kościoła dzień radości i wdzięczności. Ołtarz jest nakryty na biało, a wierni w zborze śpiewają radosne: "Chwała Bogu na wysokościach". W czasie tego hymnu dzwony dzwonią po raz ostatni. Będą milczeć aż do Wielkiej Nocy.

Luteranie wierzą,  że Komunia Święta jest sakramentem, to znaczy ustanowionym przez Jezusa Chrystusa widzialnym znakiem niewidzialnej łaski Bożej oraz, że jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa, w chlebie i winie i pod postacią chleba i wina przez Słowo Chrystusa dana chrześcijanom.

Zgodnie z ustanowieniem Chrystusa, Komunia Święta jest udzielana wszystkim wierzącym pod dwiema postaciami – chleba i wina. Tradycyjnie wierni uczestniczą w Komunii Świętej przy ołtarzu przyjmując postawę klęczącą.   

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce dopuszcza u siebie do Komunii Świętej nie tylko ewangelików reformowanych i metodystycznych, z którymi jest w tzw. wspólnocie ambony i ołtarza, ale także wszystkich chrześcijan, którzy wierzą w realną obecność Chrystusa w Sakramencie Ołtarza.

Słowo na Wielki Czwartek

W Komunii Świętej dostępujesz wspólnoty z Chrystusem. Obrazem jej jest podzielony chleb i rozdzielone wino. Jest to bowiem społeczność z Chrystusem Umęczonym, którego ciało zostało rozdarte i krew przelana z powodu moich i twoich grzechów i zdrad. W Wieczerzy Świętej stajesz się uczestnikiem Męki Pańskiej i łaski jaką śmierć Zbawiciela wyjednała dla ciebie i dla mnie.

Przystępując z zaufaniem i z miłością do Zbawiciela w Sakramencie Ołtarza, dostępujesz Jego błogosławieństwa, odpuszczenia grzechów i win, a w następstwie tego najwspanialszej radości, jakiej możesz dostąpić, najgłębszego pokoju i nadziei życia tylko z Nim.

Przyjmuj więc zawsze godnie Ciało i Krew Pańską i przygotowuj się do tego należycie. Rozważaj przedtem w modlitwie ten Sakrament, czytaj Słowo Boże, aby poruszyło twe serce i upewniło cię, co istotnie przeżyjesz uczestnicząc w Komunii Świętej.

W Komunii, którą Pan ustanowił w dniu Wielkiego Czwartku, dostępujesz również społeczności z Duchem Świętym. Zadaniem Ducha Świętego jest budowanie społeczności wierzących czyli Kościoła. Jesteś członkiem Kościoła. W Wieczerzy Świętej Duch Święty utrwala twą społeczność z Ojcem i z Jezusem Chrystusem, a także ze wszystkimi uczestnikami Stołu Pańskiego. Przeżycie tej społeczności, świadomość, że wszystko co nas dzieliło, jest zażegnane, radość rodziny Bożej jest wielkim dziś dla nas szczęściem.

Więc nie wolno lekceważyć i omijać tej szczególnej wspólnoty jaką jest Kościół w Wieczerzy Świętej. Dlatego uczestniczenie w tym Sakramencie nie może być kwestią tradycji, tylko świątecznej okoliczności, przymusem, ale potrzebą każdego wierzącego serca, które często szuka społeczności ze swym Ojcem.

Obyś i Ty doznał szczęścia prawdziwej społeczności z Bogiem Ojcem w tym Sakramencie.

źródło: www.luteranie.pl