Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2012

 

Podziel serce – pomnóż miłość

Drodzy Siostry i Bracia,

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS po raz trzynasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2012. Po raz czwarty dołącza do nas Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Tegoroczna akcja wigilijna, która odbywa się pod hasłem Podziel serce – pomnóż miłość, chce zwrócić uwagę na szczególną wartość dzielenia się, w sensie symbolicznym i dosłownym, i poprzez to wspierania dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej i życiowej. Hasło akcji zbiega się z kończącym się niebawem Rokiem Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga i przyjaciela dzieci. „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”, brzmi jedna z jego myśli pedagogicznych.  Nasza akcja wigilijna chce także na swój sposób pomagać dzieciom w wyrównywaniu szans oraz chronić je przed marginalizacją w życiu społecznym.

Podczas akcji, która rozpocznie się 2 grudnia, w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając świece wigilijną wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej. Z pozyskanych środków finansowych chcemy wesprzeć takie projekty diakonijne, jak np. działalność świetlic socjoterapeutycznych, dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i podręczników szkolnych, współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowanie przejazdów szkolnych itp.

Tak jak prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat w Jezusie Chrystusie, tak i my jesteśmy wezwani do tego, by dzielić się tym światłem i stawać się nim dla innych. Zapalona w dzień Bożego Narodzenia świeca wigilijna to znak naszej solidarności z tymi najmniejszymi, którzy nie mogą upominać się o swoje prawa.

Dziękujemy za każdy dar.

 

Wanda Falk                                                                                            Biskup Ryszard Bogusz

Dyrektor generalna Diakonii                                                                                         Prezes Diakonii

 

Warszawa, 27 listopada 2012

 

 

Akcja trwa od 1. Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia.

Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju.