Instytut Pastoralny z wizytą w Cieszynie.

 

W dniach 17-23 lutego, w Pisku koło Jablonkova (Czechy), odbywała się kolejna sesja Instytutu Pastoralnego naszego Kościoła.

Zadaniem Instytutu Pastoralnego jest podnoszenie kwalifikacji kandydatów do urzędu duchownego, a także doszkalanie młodych duchownych, którzy niedawno rozpoczęli służbę w KEA w Polsce

Paragraf 1. Regulaminu Instytutu Pastoralnego mówi: Instytut Pastoralny, zwany dalej „Instytutem” jest jednostką kształcenia ustawicznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, powołanym w celu organizowania kościelnego procesu przygotowania do pełnienia urzędu duchownego oraz dalszego w nim kształcenia.

Dlatego praktykanci, wikariusze i młodzi proboszczowie administratorzy pracujący na co dzień w różnych parafiach na terenie całego naszego kraju, spotykają się zawsze dwa razy w roku (w zimie i w lecie), aby wspólnie się dokształcać. Pracujący w naszej parafii ks. Grzegorz Brudny niedawno został absolwentem IP, a jego aktualnym kursantem jest teraz ks. Łukasz Gaś.

We wtorek, 19. lutego, uczestnicy Instytutu, razem z ks. dr. Adrianem Korczago (Dyrektorem Instytutu) gościli w naszej parafii w ramach kolejnej sesji.

Zajęcia w Cieszynie rozpoczęły się od wspólnej porannej modlitwy, na której był obecny także Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. Jerzy Samiec. Przed południem Ksiądz Biskup spotykał się z wieloma osobami na prywatnych rozmowach. Kursantów przywitał ks. Proboszcz Janusz Sikora, który wyraził radość z wizyty z IP w Cieszynie i życzył wszystkim wielu sił i Bożego błogosławieństwa w codziennej pracy.

 

 

Dwie pierwsze sesje prowadziła p. diakon Ewa Below. Omówiła podstawę programową i program nauczania lekcji religii naszego Kościoła. Wspólnie z p. Diakon zastanawialiśmy się jak korzystać i jak właściwie dokumentować podstawę programową w trakcie nauczania w roku szkolnym. Zastanawialiśmy się także nad kwestiami oceniania i metodami mobilizującymi uczniów do nauki religii.

Kolejna sesja poświęcona była szkołom i przedszkolu Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Zajęcia prowadziła p. dyrektor Lidia Pałac.

Po obiedzie kursanci spotkali się z p. diakon Joanną Sikorą. Tematem spotkania była kwestia przygotowywania się do lekcji religii. Następnie zajęliśmy się warsztatem pracy katechety. Wizyta w Cieszynie, zakończyła się zwiedzaniem Kościoła Jezusowego, Muzeum Protestantyzmu oraz archiwum. Bardzo ciekawe zajęcia poprowadził p. kustosz Marcin Gabryś, który zaprezentował nam wiele ciekawych i cennych woluminów oraz starodruków z bogatego zbioru naszej parafii. Następnego dnia w trakcie feetbacku, kursanci bardzo chwalili to spotkanie i poprosili, aby zajęcia z archiwistyki były w przyszłości jedyny z tematów podejmowanych na kolejnych sesjach. Dzień zakończyła wieczorna modlitwa, po której o 22 kursanci opuścili Cieszyn.

W ramach Instytutu również studenci teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej spotykają się na dodatkowych zajęciach, aby doszkalać się i uzupełniać materiał poznawany w trakcie pięcioletnich studiów.

Instytut ma swoją oficjalną stronę www.pastoralny.pl., gdzie można zobaczyć więcej zdjęć i poznać szczegółowy plan zajęć kursantów.

ks. Łukasz Gaś