Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie informuje, że istnieje możliwość dofinansowania wypoczynku letniego dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

We wrześniu 2007 roku została powołana trzyosobowa komisja, której zadaniem jest podział środków zgromadzonych na ten cel m.in. dzięki funduszowi CME – DAJ DZIECIOM NADZIEJĘ.

Jeżeli w Parafii znajdują się dzieci, które chciałyby skorzystać ze zorganizowanego wypoczynku letniego oraz spełniają warunki objęcia pomocą finansową, prosimy o poinformowanie zainteresowane osoby o takiej możliwości. Jednocześnie zachęcamy do włączenia się Księży, Członków Rad Parafialnych, Diakonów, Katechetów i innych osób w pomoc przy wypełnienie i złożeniu wniosku.

Tu znajduje się Regulamin Finansowego Wsparcia Wypoczynku Dzieci oraz wzór wniosku o dofinansowanie, z którymi prosimy szczegółowo się zapoznać.

Wypełnione wnioski o dofinansowanie prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2013 roku na adres:
Centrum Misji i Ewangelizacji
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów
z dopiskiem „Daj dzieciom nadzieję - wniosek”

W związku z ograniczoną ilością środków finansowych, przyznane dofinansowanie może odbiegać od kwoty wnioskowanego dofinansowania.