8 września, parafianie w Bażanowic przeżywali kolejną, 32 pamiątkę poświęcenia swojego kościoła.

Uroczystość poprzedzona była licznymi przygotowaniami. Przede wszystkim uprzątnięto teren wokół świątyni. Na placu Kościelnym rozłożony został namiot, który w razie niepogody miał chronić przybyłych na nabożeństwo.

W dniu poprzedzającym uroczystość, w zaprzyjaźnionej piekarni „U Troszoka”, w Wiśle, upieczono tradycyjne założeniowe kołacze. Kołacze sprzedawane były w sobotę po południu a także w niedzielę po nabożeństwie. Całkowity dochód ze sprzedaży, przeznaczony został na dalszą wymianę okien w kościele.

W niedzielę, uroczystości rozpoczęły się tradycyjnym porankiem pieśni religijnej. Jak co roku zaśpiewały trzy chóry – chór dziecięcy „Stokrotki” pod dyrekcją Doroty Gaś, miejscowy chór mieszany pod dyrekcją diakon Joanny Sikory oraz zaproszony gość - Wyższobramski Chór Kameralny prowadzony przez Piotra Sikorę. Koncert poprowadził opiekun filiału ks. Łukasz Gaś.

Ten dzień Pan Bóg pobłogosławił piękną, letnią pogodą. Odprawione zostały dwa równoległe nabożeństwa. W kościele Słowem Bożym służył Ks. Kornel Undas z Mikołowa zaś na Placu Kościelnym Słowo Boże zwiastował Ks. Marek Twardzik z Cisownicy. Na nabożeństwie w kościele obecny był również proboszcz Ks. Janusz Sikora oraz kurator parafii pan Jan Król. Oba nabożeństwa wzbogacone były pieśniami chórów. W kościele zabrzmiał Wyższobramski Chór Kameralny zaś zgromadzeni pod namiotem wysłuchali miejscowego chóru mieszanego.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Stowarzyszenia Miłośników Bażanowic za wypożyczenie i rozłożenie namiotu na Placu Kościelnym.

Tekst: Janina Szalbot

Zdjęcia: Sabina Polok