22 września odbyło się w Bażanowicach Dziękczynne Nabożeństwo Żniwowe. Podczas nabożeństwa wystąpiły dzieci za szkółki niedzielnej a uroczystą atmosferę święta podkreślał występ chóru mieszanego. Słowo Boże zwiastował opiekun filiału ks. Łukasz Gaś.

 

Licznie przybyłych parafian witał pięknie przystrojony ołtarz, w centrum którego znajdowały się bochenki chleba. Pobłogosławione chleby rozdawane były po nabożeństwie wiernym, z myślą żeby trafiły do wielu domów.

Podczas tego święta chórzyści z chóru mieszanego przeżywali uroczysty jubileusz, z którym dzielili się ze wszystkimi zborownikami. W tym roku mija trzydzieści lat odkąd chór prowadzi Pani diakon Joanna Sikora. Nie zabrakło życzeń, które w imieniu chóru złożyli prezesi, życzenia składali również przedstawiciele rady filiału. Zaś chór w ramach dedykacji zaśpiewał swoją ulubioną pieśń pt: „Bez Niego”.

Był rok 1983 kiedy z pracy z chórem zrezygnowała dotychczasowa dyrygentka pani Halina Pinkas. Chór został bez dyrygenta co przysporzyło wielu zmartwień ówczesnemu opiekunowi filiału, Ks. Januszowi Sikorze. To on na jedną z prób przyprowadził na zastępstwo swoją małżonkę panią diakon Joannę Sikorę.

Jak podają kroniki po raz pierwszy nowa dyrygentka poprowadziła chór właśnie podczas Dziękczynnego Nabożeństwa Żniwowego. Od tego czasu trwa nieprzerwana praca z chórem.

Tekst: Janina Szalbot

Zdjęcia: Sabina Polok

Więcej zdjęć na facebookowej stronie kościoła: https://www.facebook.com/kosciol.bazanowice