ADWENT 2015

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście.

Gdy w rodzinie ma urodzić się maluch, wszyscy gorączkowo się przygotowują: mama regularnie chodzi do lekarza, dorośli kupują różne rzeczy, rodzice przygotowują łóżeczko, czasem nawet dziecięcy pokój…

Adwent to czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Jak przygotuje się do nich w tym roku Wasza rodzina? Zachęcamy do szczególnego przeżywania tego czasu. Od czego zacząć?

Przygotujcie WIENIEC ADWENTOWY - jeśli ktoś nie ma gałązek choiny, by przygotować wieniec, wystarczą cztery świece...

Druga Niedziela Adwentu
Zapal pierwszą i drugą świecę w wieńcu adwentowym.
Przeczytaj Ml 3,1-4 i Łk 3,1-6

Prorok Malachiasz uważał, że musi dopilnować, by każdy był gotów na przyjście Pana. My także musimy zadbać o to, by oczyścić serca z wszelkich nieprawości. Podobnie jak ogień złotnika, Pan Bóg może przetopić nasze serca i poszerzyć w nich drogę dla Jezusa.
Masz chwilę czasu? Narysuj na dużej kartce kształt serca. Spróbuj wpisać w serce imiona ludzi i wydarzenia oraz trudne przeżycia, które znieczuliły twoje serce. Pomyśl, co musisz zrobić, by Jezus bez przeszkód mógł do niego wejść. Pomódl się o uzdrowienie swojego serca.
"Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!" Ps 51,12
Na podstawie:
Wieczernik. Codzienny pokarm duchowy 2015