Do Synodu Diecezjalnego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie wybrani zostali:

1. Cendrowski Tomasz

2. Cienciała Paweł

3. Gabryś Marcin

4. Król Jan

5. Magiera Władysława

6. Penkała Krystyna

7. Polok Jan

8. Pustówka Grzegorz

9. Trybuś-Cieślar Aleksandra

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.