Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o rozpoczęciu krajowego etapu selekcji obiektów ubiegających się o Znak Dziedzictwa Europejskiego - 2017. Wybór projektów na etapie krajowym nastąpi na podstawie internetowego głosowania. 

Głosuj na kościół Jezusowy
Głosuj na kościół Jezusowy

Wśród piętnastu obiektów z całej Polski w pierwszym etapie znajduje się między innymi Kościół Jezusowy w Cieszynie, który reprezentuje województwo śląskie. Serdecznie zachęcamy do oddania głosu na Kościół Jezusowy w Cieszynie.

GŁOSUJ NA KOŚCIÓŁ JEZUSOWY >>

 
Znak Dziedzictwa Europejskiego to coroczne wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub miały istotny wpływ na rozwój wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. 
 
Celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli europejskich, a przede wszystkim u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.  
 
Znak Dziedzictwa Europejskiego jest przyznawany obiektom, które mają silną europejską wartość symboliczną i podkreślają wspólną historię Europy i budowania Unii Europejskiej oraz europejskie wartości i prawa człowieka będące fundamentem procesu integracji europejskiej.
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ >>
 
Głosowanie trwa do 31 grudnia 2016r.

Już po raz ósmy rozpoczęły się adwentowe rekolekcje InnyAdwent.pl

Oto jeszcze nawet nie skończył się poprzedni rok kościelny, a już ozdoby świąteczne można zobaczyć wszędzie. To trochę odpowiada naszym czasom, kiedy chcielibyśmy żyć szybko i mocno, i trochę bawić się naszym życiem. A życie to nie zabawa. Ważny jest czas przemyśleń. Trzeba się zatrzymać. Adwent ma temu służyć. Dlatego ta zachęta  by przeżyć inny, właściwy Adwent.

Adwent nie jest czasem zewnętrznych i materialnych przygotowań do Bożego Narodzenia, lecz okresem refleksji i wyciszenia. Mamy sobie przypomnieć, że każde święta swój początek mają w konkretnym wydarzeniu, które niesie ze sobą przesłanie dotyczące zbawienia człowieka, to radość z tego, że Bóg ingerował w nasze życie.

Akcja ma podkreślać duchowy aspekt chrześcijańskich świąt. Jest zachętą by w czasie Adwentu odwiedzać stronę innyadwent.pl oraz brać udział w spotkaniach adwentowych i nabożeństwach organizowanych w parafiach na terenie całego kraju.

Od 2009 roku akcję prowadzi Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła.

żródło: innyadwent.pl

Do Synodu Diecezjalnego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie wybrani zostali:

1. Cendrowski Tomasz

2. Cienciała Paweł

3. Gabryś Marcin

4. Król Jan

5. Magiera Władysława

6. Penkała Krystyna

7. Polok Jan

8. Pustówka Grzegorz

9. Trybuś-Cieślar Aleksandra

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

 

Lista kandydatów w wyborach do Synodu Diecezjalnego.

Informujemy, że Rada Parafialna zatwierdziła następujących kandydatów w wyborach do Synodu Diecezjalnego:

1. Cendrowski Tomasz

2. Cienciała Paweł

3. Gabryś Marcin

4. Król Jan

5. Madzia Oliwia

6. Magiera Władysława

7. Penkała Krystyna

8. Pietroszek Łukasz

9. Polok Jan

10. Pustówka Grzegorz

11. Sabela Dominika

12. Staszkiewicz Gabriela

13. Sobota Jacek

14. Trybuś-Cieślar Aleksandra

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie otrzymała 9 mandatów więc za głos ważny uważa się wskazanie od 1 do 9 kandydatów.

Wybory odbędą się w Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędą się w Kościele Jezusowym w Cieszynie w niedzielę 20 listopada o godz. 11:20

Synod diecezjalny jest najwyższą władzą diecezji. W skład synodu diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem synodu diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji. Na swojej pierwszej sesji synodałowie wybierają radę diecezjalną.

 

W wypełnionym kościele Jezusowym w Cieszynie odbyło się nabożeństwo inaugurujące jubileusz 500 lat Reformacji. Liturgię poprowadzili bp Adrian Korczago (diecezja cieszyńska), bp Marian Niemiec (diecezja katowicka) i ks. Tomasz Bujok (Drogomyśl/Pruchna). W pierwszej części nabożeństwa po raz pierwszy po odrestaurowaniu zabrzmiały organy. Bp Korczago i ks. Janusz Sikora, proboszcz cieszyńskiej parafii, podziękowali w modlitwie za pomyślnie zakończony remont.

Po liturgii wstępnej młodzi parafianie w krótkiej scence z akompaniamentem muzycznym zaprezentowali tezy Lutra, które rozwinięto w całym kościele.

Tematem przewodnim kazania bp. Mariana Niemca była łaska i usprawiedliwienie. Odkrycie czym jest Boże usprawiedliwienie zainspirowało ks. dr. Marcina Lutra do działania, dlatego z taką determinacją postulował reformę Kościoła. Nie dążył do podziałów, lecz pragnął przypomnieć ludziom, że sami nie są w stanie się zbawić, że zbawienie przychodzi od Boga, a Jego łaska jest tym, co otrzymujemy za darmo:

Ta ufna wiara, że zbawienie zostało nam darowane jest wyzwalającą mocą przeobrażającą człowieka. Okazało się, że radosna Ewangelia, wieść o usprawiedliwieniu ma w sobie taką wewnętrzną moc, że zmienia człowieka, który chce zmieniać świat – powiedział bp Niemiec.

Podkreślił również, że to właśnie nauka o usprawiedliwieniu, wypracowana wspólnie przez luteran i rzymskich katolików, stała się podstawą procesu pojednania pomiędzy tymi Kościołami, bo „w artykule o usprawiedliwieniu zawarte jest to co najistotniejsze dla chrześcijańskiego życia i zbawienia: Chrystus, łaska, wiara”.

Wspominając Reformację, bp Niemiec, zaznaczył, że wydarzenie sprzed 499 lat stało się początkiem „odnowy nauki, wiary i życia Kościoła w oparciu o Pismo Święte. (…) Po 31 października 1517 roku nie tylko Kościół powszechny, ale świat już nie był taki sam. Szybko okazało się, że zreformowany człowiek, czyli wierzący, że został usprawiedliwiony z łaski, chciał w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem reformować świat”. Zwierzchnik diecezji katowickiej dodał też, że proces ten ciągle trwa:

Reformacja trwa w Kościele i w sercu człowieka, który wsłuchując się ciągle na nowo w radosną wieść o zbawieniu z łaski, odpowiada odpowiedzialnym życiem.

Reformacja może być powodem do radości, nie dlatego, że miały miejsce podziały i wojny, lecz dlatego, że była procesem który uruchomił zmiany w całym chrześcijaństwie, a podziały dzięki dialogowi udaje się przezwyciężyć. Nawiązując do obecności gości ekumenicznych w kościele Jezusowym i do spotkania, które z udziałem papieża Franciszka odbędzie w Lund bp Niemiec przypomniał, że

potrzeba było 500 lat reformowania się w naszych Kościołach, by można spotykać się w pokoju i prowadzić dialog oparty na Piśmie Świętym. (…) nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, która była największym problemem w XVI wieku wskutek dialogu ekumenicznego, wspólnego wczytywania się w Pismo Święte już nie powoduje kościelno-rozłamowych skutków.

Takie chociażby, zdaniem bp. Niemca, mogą być powody do radości i wdzięczności:

Dziękujmy za naukę o usprawiedliwieniu i za tych, którzy na nowo ją dla nas odczytali z Pisma Świętego. Niech ona nadal jako „władca i sędzia nad wszystkimi dziedzinami nauki chrześcijańskiej” zmienia nas na obraz i podobieństwo Chrystusa i staje się nieustannie przyczyną do reformowania się całego chrześcijaństwa.

Podczas nabożeństwa pozdrowienie przekazał rzymskokatolicki prymas Polski abp Wojciech Polak. Podziękował za zaproszenie i za to, że jako przedstawiciel Kościoła rzymskokatolickiego może być w tym dniu z ewangelikami, by wspólnie spojrzeć na drogę przebytą przez ostatnie 500 lat. Podkreślił, że jest to „okazja do dziękczynienia Bogu za dar 50-ciu lat wspólnego dialogu katolicko-luterańskiego, w ramach którego, zgodnie z wolą Pana Jezusa, modlimy się o to, abyśmy byli jedno”.

Abp Polak wskazał na milowe kroki w dialogu światowym wymieniając między innymi dokumenty „Wspólną deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” i „Od konfliktu do komunii” oraz ważny owoc na gruncie polskim czyli deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu. Podkreślił rolę jaką odegrali w dziejach Polski chrześcijanie z różnych Kościołów, przedstawiciele różnych religii, a także osoby niewierzące. Zaznaczył, że „to jest dziedzictwo z którego możemy być wspólnie dumni, a jednocześnie wielka odpowiedzialność wobec naszych przodków, aby tę szczególną wspólnotę nadal pielęgnować”. Prymas Polski, kierując się do zebranych powiedział:

Nie stajemy tu dzisiaj, aby się nawzajem oskarżać, ale by z nadzieją spojrzeć w przyszłość i szukać nie tyle tego, co nas dzieli, ale tego, co łączy. Pragniemy bowiem umocnić więzi i głębsze wzajemne zrozumienie w służbie i w świadectwie. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie naszemu wspólnemu świadectwu radości, piękna i przemieniającej mocy wiary, zwłaszcza przez posługę ubogim, zmarginalizowanym i uciśnionym.

Agnieszka Lenartowicz-Łysik doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytała list Andrzeja Dudy. Prezydent pozdrowił zgromadzonych na uroczystości i podkreślił, że darzy społeczność luterańską w Polsce najwyższym szacunkiem. Wymienił ważnych luteran, którym Polska wiele zawdzięcza. Prezydent Duda przypomniał, że luteranie byli ostoją polskości na Śląsku Cieszyńskim, przyczynili się do rozwoju ekonomicznego Polski, zasłużyli się dla nauki i kultury narodowej. Wsławili się również w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej: walczyli w powstaniach, ginęli w Katyniu i Palmirach. Podczas II wojny światowej świadczyli o swoim patriotyzmie przeciwstawiając się niemieckim okupantom. Wielu zapłaciło najwyższą cenę oddając życie za niezłomność i wierność Polsce, czego przykładem jest bp Juliusz Bursche i jego rodzina. Prezydent dodał:

Dzisiaj w imieniu Rzeczypospolitej chcę złożyć im wszystkim hołd i wyrazić wdzięczność polskiej społeczności luterańskiej za jej wkład w nasze dziedzictwo.

Na zakończenie Andrzej Duda podkreślił, że dla obywateli różnych wyznań i przekonań szczególną wartością jest umiejętność uczenia się od siebie nawzajem i wspólna praca dla dobra Ojczyzny. Wyraził nadzieję, że polscy ewangelicy będę w tym dziele odgrywać istotną rolę

Słowa pozdrowienia skierował do zebranych również marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który przypomniał że Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił rok 2017 Rokiem Reformacji. Podkreślił, że wydarzenie ogólnopolskie jakim jest inauguracja obchodów 500 lat Reformacji w Cieszynie jest szczególnym wyróżnieniem dla regionu. Dodał:

Mam nadzieję, że dzisiejsze nabożeństwo oraz wszystkie wydarzenia religijne i kulturalne towarzyszące obchodom zjednoczą nie tylko wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ale całą społeczność lokalną wokół tego jubileuszu i będzie to prawdziwe święto całego województwa.

Bp Adrian Korczago wręczył przemawiającym chleby w kształcie róży Lutra.

Wśród gości byli liczni duchowni Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP, członkowie Konsystorza, biskupi z Kościołów luterańskich w Czechach i na Słowacji. Obecni byli także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz reprezentanci życia społecznego: m.in. posłowie na Sejm RP, europarlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych oraz uczelni wyższych.

Nabożeństwo miało również wyjątkową oprawę muzyczną. Wystąpiły połączone orkiestry: Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej i Misyjna Orkiestra Dęta z Wisły pod dyr. kapelmistrza Adama Pasternego, połączone chóry z diecezji cieszyńskiej pod dyr. diakon Joanny Sikory (blisko 400 osób), chór dziecięcy „Hosanna” parafii ewangelickiej w Cieszynie pod dyr. Beaty Macury oraz Chór Młodzieżowy V Warsztatów Muzycznych pod dyr. ks. Marka Michalika.

Źródło: http://luter2017.pl/

 

Gratulujemy finalistom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2015/2016

Szczególne gratulacje dla:

Szkoła Podstawowa: 1 miejsce Edyta Bolek

Gimnazjum: 1 miejsce: Maria Chudecka

Szkoły Ponadgimnazjalne: 1 miejsce: Renata Troszok

Konkurs Plastyczny: 2 miejsce Iwona Sitek – kl. 3

Pełne wyniki:

Finał „Sola Scriptura 2015/2016” - wyniki

Finał „Sola Scriptura 2015/2016” - wyniki konkursu plastycznego

Sprawozdanie z życia religijnego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Cieszynie w roku 2015

Nabożeństwa

            W Cieszynie najważniejszym miejscem życia kultowego jest Kościół Jezusowy. Co prawda stracił on już dawniejszą rangę matki kościołów na Śląsku Cieszyńskim, bo rzadko odbywają się w nim nabożeństwa, które miałyby centralną rangę choćby dla całej diecezji. Co roku odbywa się jednak kilka nabożeństw, które zyskują status centralnego nabożeństwa parafialnego. Tak jest na przykład w dzień konfirmacji, pamiątkę założenia i poświęcenia Kościoła Jezusowego czy w Dziękczynne Święto Żniw. Choć to ostatnie jest też przeżywane w pozostałych placówkach parafialnych, to w Cieszynie odbywa się w terminie przewidzianym agendą Kościoła. Wtedy staje się uroczystym nabożeństwem całej Parafii.

            Poza nabożeństwem w Kościele Jezusowym, odbywają się w Cieszynie inne obsługiwane przez Parafię. W każdą sobotę prowadzone są nabożeństwa w domu opieki przy ulicy Korfantego, a w niedzielę w domu opieki usytuowanym przy ulicy Mickiewicza. W niedziele odbywają się także nabożeństwa w kaplicy Szpitala Śląskiego. Oprócz tych cotygodniowych nabożeństw raz w miesiącu mamy takowe w domach opieki prowadzonych przez Kościół Rzymsko-Katolicki. Za tego typu działalność u sióstr Boromeuszek odpowiada ks. Łukasz Gaś, u sióstr Elżbietanek ks. Tomasz Chudecki, a u ojców Bonifratrów ks. Dariusz Madzia.

Cykliczne spotkania w Cieszynie

ADWENT 2015

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście.

Gdy w rodzinie ma urodzić się maluch, wszyscy gorączkowo się przygotowują: mama regularnie chodzi do lekarza, dorośli kupują różne rzeczy, rodzice przygotowują łóżeczko, czasem nawet dziecięcy pokój…

Adwent to czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Jak przygotuje się do nich w tym roku Wasza rodzina? Zachęcamy do szczególnego przeżywania tego czasu. Od czego zacząć?

Przygotujcie WIENIEC ADWENTOWY - jeśli ktoś nie ma gałązek choiny, by przygotować wieniec, wystarczą cztery świece...

Druga Niedziela Adwentu
Zapal pierwszą i drugą świecę w wieńcu adwentowym.
Przeczytaj Ml 3,1-4 i Łk 3,1-6

Prorok Malachiasz uważał, że musi dopilnować, by każdy był gotów na przyjście Pana. My także musimy zadbać o to, by oczyścić serca z wszelkich nieprawości. Podobnie jak ogień złotnika, Pan Bóg może przetopić nasze serca i poszerzyć w nich drogę dla Jezusa.
Masz chwilę czasu? Narysuj na dużej kartce kształt serca. Spróbuj wpisać w serce imiona ludzi i wydarzenia oraz trudne przeżycia, które znieczuliły twoje serce. Pomyśl, co musisz zrobić, by Jezus bez przeszkód mógł do niego wejść. Pomódl się o uzdrowienie swojego serca.
"Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!" Ps 51,12
Na podstawie:
Wieczernik. Codzienny pokarm duchowy 2015

ADWENT 2015

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście.

Gdy w rodzinie ma urodzić się maluch, wszyscy gorączkowo się przygotowują: mama regularnie chodzi do lekarza, dorośli kupują różne rzeczy, rodzice przygotowują łóżeczko, czasem nawet dziecięcy pokój…

Adwent to czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Jak przygotuje się do nich w tym roku Wasza rodzina? Zachęcamy do szczególnego przeżywania tego czasu. Od czego zacząć?

Przygotujcie WIENIEC ADWENTOWY - jeśli ktoś nie ma gałązek choiny, by przygotować wieniec, wystarczą cztery świece...

Trzecia Niedziela Adwentu: Raduj się
Pan, twój Bóg, jest wśród ciebie Sof 3,17
Zapal pierwsza, drugą i trzecią świecę.
Przeczytaj: Sof 3,14-20 i Łk 3,7-18
Sofoniasz wzywa, byśmy radowali się i głośno śpiewali, gdyż Bóg jest wśród nas. Jan Chrzciciel napisał, że Ten, który nadchodzi, będzie nas chrzcił Duchem Świętym. Będzie się weselił z ciebie tak, jak się weselą w święta.
Przypomnij sobie, jak czekałeś kiedyś na przyjazd ukochanej osoby. Co czułeś, gdy zbliżał się czas spotkania?
Drogi Panie, pragniemy z radością oczekiwać Tego, który wkrótce do nas przybędzie. Pragniemy głośno śpiewać i cieszyć się. Amen.
Na podstawie: "Wieczernik" Codzienny pokarm duchowy 2015

ADWENT 2015

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście.

Gdy w rodzinie ma urodzić się maluch, wszyscy gorączkowo się przygotowują: mama regularnie chodzi do lekarza, dorośli kupują różne rzeczy, rodzice przygotowują łóżeczko, czasem nawet dziecięcy pokój…

Adwent to czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Jak przygotuje się do nich w tym roku Wasza rodzina? Zachęcamy do szczególnego przeżywania tego czasu. Od czego zacząć?

Przygotujcie WIENIEC ADWENTOWY - jeśli ktoś nie ma gałązek choiny, by przygotować wieniec, wystarczą cztery świece...

Czwarta Niedziela Adwentu
Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Łk 1,46-47
Przeczytaj Mi 5,2-5 i Łk 1,39-56.
Zapal pierwszą, drugą, trzecią i czwartą świecę.
Elżbieta została napełniona Duchcem Świętym, kiedy spotkała Marię. Tak jak obie kobiety były wzmocnione przez Ducha Św., tak samo proroctwo Micheasza wzmacniało nadzieję w Izraelitach czekających na Mesjasza.
Usiądź i zastanów się nad słowem "nadzieja". Pomyśl o kimś, kto cierpi i pomódl się dla niego o nadzieję i Boży pokój.

Panie, chcemy pamietać, że Ty przynosisz siłę i pokój. Amen.

ADWENT 2015

Adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście.

Gdy w rodzinie ma urodzić się maluch, wszyscy gorączkowo się przygotowują: mama regularnie chodzi do lekarza, dorośli kupują różne rzeczy, rodzice przygotowują łóżeczko, czasem nawet dziecięcy pokój…

Adwent to czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Jak przygotuje się do nich w tym roku Wasza rodzina? Zachęcamy do szczególnego przeżywania tego czasu. Od czego zacząć?

Przygotujcie WIENIEC ADWENTOWY - jeśli ktoś nie ma gałązek choiny, by przygotować wieniec, wystarczą cztery świece...

 

Zapal pierwszą świecę na wieńcu adwentowym.

Pierwsza Niedziela Adwentu:

Pamiętaj o obietnicy!

Oto idą dni, mówi Pan, gdy spełnię dobrą obietnicę. Jer 33,14

Przeczytaj teksty biblijne: Jer 33,14-16 i Łk 21,25-36

Prorok Jeremiasz dodawał otuchy Izraelitom, mówił o latorośli, która wyrośnie Dawidowi. Jest to obietnica, która prowadzi aż do Chrystusa. W Ewangelii Łukasza czytamy o drzewie figowym. Nowe pędy są znakiem tego, co miało nadejść, obietnicą życia.

Pomyśl o tym, na co czekałeś, tracąc czasami już nadzieję, że naprawdę się wydarzy. Kto lub co może być dla ciebie zachętą, by czekać nadal. Podziel się swymi przemyśleniami z najbliższymi.

Panie Boże, czekanie jest trudne. W ciemnych chwilach naszego  życia tracimy obraz tego, co nam obiecałeś. Spraw, by tegoroczny czas Adwentu był czasem odnowienia nadziei w nas i w wielu innych Twoich dzieciach. Amen.

Na podstawie: Wieczernik - codzienny pokarm duchowy - listopad-grudzień 2015