Czuwanie -  3. Niedziela Adwentu

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Mt 24,42

Budzenie się do życia należy do adwentu. Można prawdziwie przeżyć Boże Narodzenie tylko wtedy, gdy wstanie się ze snu; gdy człowiek pożegna się ze złudzeniami na temat życia i samego siebie. Adwent nie jest ucieczką w piękne fantazje, lecz budzeniem się do rzeczywistości. Kto czuwa, każdą chwilę przeżywa świadomie. Staje się żywym i autentycznym. Dzięki czujnemu życiu, człowiek napełnia każdą chwilę, każdą relację i spotkanie, swoją obecnością. Czuwanie jest zasadniczą postawą nie tylko adwentu. Także w bożonarodzeniowych historiach słyszymy o pasterzach, którzy trzymali nocną straż i dlatego została im ogłoszona Radosna Nowina. Nawet nieprzewidziane czuwanie jest dobre. Warto wsłuchać się w ciszę nocy, w bijące serce, w śpiewające ptaki, w słowa o miłości, wypowiadane przez małżonka albo dzieci.

 

Panie! Dziękujemy, że budzisz nasze sumienia przez swoje Słowo. Pomóż nam czuwać, byśmy nie przespali Dobrej Nowiny, myśląc tylko o prezentach i świątecznej atmosferze naszych domów. Amen.

 

...  ,,To piękne, móc liczyć na innych!


Jeszcze w uszach brzmią piękne melodie sobotniego koncertu, dlatego śpieszymy aby na gorąco podziękować
WSZYSTKIM DYRYGENTOM, PREZESOM, CHÓRZYSTOM, MUZYKOM oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczynili się do zorganizowania koncertu i spontanicznej pomocy w zbieraniu funduszy na rzecz "RATOWANIA ORGAN KOŚCIOŁA JEZUSOWEGO".
Miniony koncert był dowodem, że zawsze można liczyć na Chórową Rodzinę, którą razem tworzymy aby w potrzebie łączyć nasze serca
w  ŻYWY KOŚCIÓŁ oddanych ludzi śpiewających, grających i uwielbiających Boga! TO JEST NASZ WSPÓLNY UDZIAŁ I WSPÓLNA RADOŚĆ! ”
Wszystkim za wszystko składamy SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!
Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Parafia Ewangelicko-Ausburska w Cieszynie.
 
Z up. organizatorów
Władysław Walter Orawski

 

 

 

 

 

 

 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2012

 

Podziel serce – pomnóż miłość

Drodzy Siostry i Bracia,

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wraz z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnym Dziełem Miłosierdzia ELEOS po raz trzynasty organizują wspólną, ekumeniczną akcję charytatywną Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2012. Po raz czwarty dołącza do nas Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Tegoroczna akcja wigilijna, która odbywa się pod hasłem Podziel serce – pomnóż miłość, chce zwrócić uwagę na szczególną wartość dzielenia się, w sensie symbolicznym i dosłownym, i poprzez to wspierania dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej i życiowej. Hasło akcji zbiega się z kończącym się niebawem Rokiem Janusza Korczaka, wybitnego pedagoga i przyjaciela dzieci. „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może”, brzmi jedna z jego myśli pedagogicznych.  Nasza akcja wigilijna chce także na swój sposób pomagać dzieciom w wyrównywaniu szans oraz chronić je przed marginalizacją w życiu społecznym.

Podczas akcji, która rozpocznie się 2 grudnia, w 1. Niedzielę Adwentu, rozprowadzane będą świece wigilijne. Nabywając świece wigilijną wspieramy projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej. Z pozyskanych środków finansowych chcemy wesprzeć takie projekty diakonijne, jak np. działalność świetlic socjoterapeutycznych, dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i podręczników szkolnych, współfinansowanie wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowanie przejazdów szkolnych itp.

Tak jak prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat w Jezusie Chrystusie, tak i my jesteśmy wezwani do tego, by dzielić się tym światłem i stawać się nim dla innych. Zapalona w dzień Bożego Narodzenia świeca wigilijna to znak naszej solidarności z tymi najmniejszymi, którzy nie mogą upominać się o swoje prawa.

Dziękujemy za każdy dar.

 

Wanda Falk                                                                                            Biskup Ryszard Bogusz

Dyrektor generalna Diakonii                                                                                         Prezes Diakonii

 

Warszawa, 27 listopada 2012

 

 

Akcja trwa od 1. Niedzieli Adwentu do Wigilii Bożego Narodzenia.

Świece są do nabycia w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju.