16 marca 2019 roku Centrum Misji i Ewangelizacji organizuje Wiosenną Konferencję Kobiet w Kościele Eben Ezer w Dzięgielowie.

Konferencje te od wielu lat zgromadzają kobiety by zachęcać, inspirować, dać przestrzeń do rozmów i dzielenia się swoją wiarą.

Tematem tegorocznej wiosennej konferencji jest " odpoczywać w Bogu".

W tym temacie wykłady poprowadzą ks. Marcin Podżorski i lekarz Barbara Szczuka.