Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. J 3, 8

 

 

1.    Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Biblią” w najbliższą środę o godzinie 18:00. Spotkanie poprowadzi Pani Ilona Hajewska, a temat spotkania brzmi – „Jak żyjesz – w obciążeniu czy na wolności”.

 

2.    PTE zaprasza w czwartek 18 lutego o godz. 15:00 na spotkanie klubowe, którego tematem będzie prelekcja: ks. Oskar Michejda – 50-lecie śmierci.

 

3.    Serdecznie zapraszamy na tygodniowe nabożeństwa Pasyjne, które odprawione zostaną:

            - w Hażlachu we wtorek 16 lutego o godz. 17:00

            - w Ogrodzonej w środę 17 lutego o godz. 17:00

            - w Bażanowicach w czwartek 18 lutego o godz.17:00

          - w Kościele Jezusowym w Cieszynie w piątek 19 lutego o godz. 17:00. Nabożeństwo poprowadzi ks. Grzegorz Giemza.

 

4.    Parafia Ewangelicko-Augsburska zaprasza na spotkanie, którego temat brzmi” Jak przemijać? Jak umierać? Inspiracja jest 470 rocznica śmierci ks. dra Marcina Lutra. Spotkanie dobędzie się w sobotę 20 lutego o godz. 16:00 w Domy Zborowym w Wiśle. Wykłady poprowadzi dr Łukasz Barański i ks. bp dr Adrian Korczago.

 

5.    W przyszłą niedzielę 21 lutego odprawione zostaną nabożeństwa:

     - w Kościele Jezusowym nabożeństwa o zwykłych porach niedzielnych. Nabożeństwo główne będzie nabożeństwem rodzinnym.

Ponadto:

     - o godz. 8:30 w Bażanowicach, Ogrodzonej i Puńcowie

     W Bażanowicach ze spow i Kom. św.

     - o godz. 9:00 w Marklowicach.

     - o godz. 10:00 w Gumnach, Hażlachu, Krasnej i Zamarskach.

     W Gumnach i Zamarskach ze spow i Kom. św.

     - nabożeństwo w Szpitalu Śląskim o godz. 10:30

 

6.    W niedzielę 6 marca po nabożeństwie głównym odbędzie się zebranie rodziców konfirmantów.

 

7.    Informujemy, że w kancelarii parafialnej przyjmowane są stare czasopisma, książki o tematyce religijnej, które nie chcemy wyrzucić do śmieci bądź oddać na makulaturę. Parafia następnie przekaże je do utylizacji.

 

 

8.    Rada Parafialna postanowiła przeprowadzić inwentaryzację kartotek parafialnych. W jak najszybszym czasie, każdy parafianin powinien wypełnić ankietę personalną. Ankiety będą rozdawane w naszych kościołach i kaplicach, a wypełnione zbierane bezpośrednio przez członków Rady Parafialnej, kancelarii parafialnej lub do specjalnej skrzynki. Proszę więc zabrać, wypełnić i oddać podczas następnego nabożeństwa. Postaramy się dotrzeć do każdego zborownika, lecz będzie nam potrzebna Państwa pomoc, żeby zabrać i przekazać (pomóc wypełnić) tym osobom, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Do tych zborowników, którzy nie wypełnią ankiety postaramy się dotrzeć osobiście. Zaś do tych, których nie będziemy mogli uaktualnić danych (np. przez zły adres zamieszkania), a nie będą mieli opłaconych składek kościelnych ich kartoteki zostaną przeniesione do archiwum. Przy wyjściu z kościoła i na stronie internetowej można otrzymać odpowiednie druki. Prosimy o zrozumienie i pomoc w realizacji tak dużego przedsięwzięcia.