Ratowanie zabytku w Hażlachu

(Otwarcie pomnika ofiar I wojny światowej po jego odnowieniu)

 

            W 1932 r. społeczność ewangelicka gminy Hażlach założyła nowy cmentarz na przeciw kościoła przy obecnej ul. Spokojnej wraz z pomnikiem upamiętniającym poległych mieszkańców gminy w I wojnie światowej.

            Pomnik z piaskowca przez przeszło 80 lat stał na cmentarzu narażony na niekorzystne warunki atmosferyczne, co spowodowało jego niemałe uszkodzenia. Opłakany stan pomnika sprawił, iż Parafia ewangelicka z inicjatywy mieszkańców naszej gminy wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie jego odnowienia wraz z otoczeniem i ustawieniem miejsc informacyjnego. Dzięki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, projekt został zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej            w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzięki czemu możliwa była realizacja zadania.

            W sobotę, 22 listopada 2014 r. na ewangelickim cmentarzu przy ul. Spokojnej w Hażlachu uroczyście oddano po odnowieniu pomnik wraz z jego otoczeniem. Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się od wspólnego przemarszu i złożenia wieńca pod pomnikiem oraz honorowego przedstawienia sztandaru miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości przy pomniku poprowadził opiekun hażlaskiego filiału Parafii cieszyńskiej mgr teol. Marcin Podżorski wraz z proboszczem pomocniczym ks. Tomaszem Chudeckim wraz z udziałem proboszcza Parafii rzymskokatolickiej w Hażlachu, ks. kanonika Andrzeja Paponia.

            Po otwarciu pomnika na cmentarzu, w pobliskiej sali parafialnej odbyła się dalsza część uroczystości. Podczas spotkania Marcin Gabryś przedstawił krótki rys historyczny dotyczący pomnika wraz z prezentacją fotograficzną dotyczącą historii cmentarza, pomnika i realizacji projektu unijnego. Interesującymi informacjami podzieliła się Stanisława Kula, córka projektanta pomnika, nauczyciela, kronikarza, artysty, rolnika, zasłużonego działacza społecznego na rzecz naszej gminy, Jana Kuli. Z kolei o dwóch projektach zrealizowanych przez Parafię ewangelicką w ostatnich latach, dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Fundusz  Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, tj. właśnie odnowa pomnika w Hażlachu i odnowienie dzwonnicy w Gumnach poinformował kurator Parafii Jan Król. Podzielił się również wspomnieniami o projektancie pomnika J. Kuli oraz podziękował za udzielone wsparcie Stowarzyszeniu LGD „Cieszyńska Kraina” reprezentowanej na uroczystości przez prezesa Jerzego Szalbota i wiceprezesa Grzegorza Sikorskiego. Prezes J. Szlbot przybliżył działania stowarzyszenia działającego na rzecz poprawy i modernizacji gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu poprzez wykorzystywanie środków Unii Europejskiej. W uroczystościach udział wzięli również Wójt Gminy Hażlach Karol Folwarczny, przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Krehut, przedstawiciele OSP z Hażlacha, mieszkańcy gminy oraz sąsiednich gmin.

 

Marcin Gabryś

 

„Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Realizacja projektu pt. „Zachowanie i ocalenie pomnika mieszkańców gminy poległych w I wojnie światowej na wiejskim cmentarzu w Hażlachu” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013

 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.